Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Implemented projects

Implemented projects


Children categories

Bio-Brand

Bio-Brand (16)

Разработване на съвместна програма за насърчаване производството на местни органични продукти на територията на трансграничния регион (Гърция - България).

View items...
Dias Net

Dias Net (20)

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГЧЕСКОТО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТУРИЗЪМ. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТУРИСТИТЕ.

View items...

ПРОЕКТ: EBC-OP-CBR "Подобряване на бизнес капацитета на производителите на органични продукти в трансграничния регион на България и Македония" (12)

Основната цел на проект EBC-OP-CBR е да подпомогне органичния сектор в трансграничния регион на България и Македония чрез създаване на по-интензивно сътрудничество между заинтересованите хора, малки и средни предприятия и институции, за да се справят заедно с предизвикателствата и да се възползват от потенциалните възможности чрез проектните дейностите и очакваните резултати.

View items...

ПРОЕКТ: RURAL REVIVAL "Подобряване на конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония" (10)

Подобряване на конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония.

View items...

Времетраене на проекта:  април 2008 - април 2009 г.

Партньор по проекта: Турската младежка организация "Млади индустриалци бизнесмени и Асоциация на мениджърите, Бурса” (GESIAD)

Териториален обхват на проекта: Община Сандански

Времетраене на проекта: Начална дата: 01.02.2008г. Крайна дата: 31.03.2008г.

Партньори: Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner