Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Current projects»Проект: Минерални пътеки. Ваканции и природа за миг. (MINERAL PATHS)»ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН - ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ: ВАКАНЦИЯ И ПРИРОДА ЗА МИГ, с акроним МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ (MINERAL PATHS)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН - ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ: ВАКАНЦИЯ И ПРИРОДА ЗА МИГ, с акроним МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ (MINERAL PATHS)

Дата на провеждане: 11 октомври 2021 г. от 12:30 часа

Място на провеждане: гр. Петрич, адрес: в голямата конферентна зала на община Петрич

Проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)» се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.

Покана - Втори информационен ден

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner