Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Банер
Банер
Банер
Уеб платформа www.bio-trade.eu - JMTE Organic

Заявление за включване в уеб платформата www.bio-trade.eu -  за международен маркетинг и търговски обмен.

Уеб платформата www.bio-trade.eu е създадена в рамките на проект:  Повишаване на бизнес капацитета на производителите на био продукти в трансграничния регион, финансиран от Interreg – ИППА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония се изпълнява от Сдружение СЪВРЕМИЕ – партньор за Република България и Федерация на производителите на органични продукти на Македония – партньор за Република Македония.

Възползвайте се от тази възможност по-скоро и не отлагайте!

Заявленията се изпращат сканирани на адрес: savremie@yahoo.com

Този видео клип представя основни моменти от изпълнението на проект "ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС КАПАЦИТЕТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ" в трансграничния регион на България и Македония, съфинансиран от Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България-Македония.

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер